ALUMNI MEMBER

TOSHIYUKI TANIMIZU (2021)

TAIKAI NAGAYOSHI (2021)
KOJI YAMAMOTO (2021)
MUYAN LIU (2021)
CHIKAGE HIRAHARA (2021)
TOMOKO MATSUDA (2021)
KYOKA MATSUMURA (2021)
TAKERU KOHAMA (2021)
KAZUTO TSURUYAMA (2021)
SHOHEI TAKAHASHI (2020)
RYUHEI TSUJI (2020)
YU ARIHARA (2020)
MASANORI UNNO (2020)
YUKA TAKYU (2020)
RYOSUKE WATANABE (2020)